Pismo kolegama

Drage koleginice i kolege,
Poslednji broj časopisa „Stomatolog“  je štampan sa zakašnjenjem zbog dugotrajnih i teških pregovora koje smo vodili sa Stomatološkom komorom Srbije, našim dosadašnjim partnerom u štampanju i distribuciji časopisa.
Na našu žalost saradnju nisu želeli da nastave, pa smo mi, Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije, časopis ipak štampali, ali u manjem tiražu.
Ukoliko ste zaiteresovani da i dalje dobijate časopis „Stomatolog“ koji će sadržati Test čijim rešavanjem ostvarujete bodove za KME, potrebno je da se učlanite u Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije.
Godišnja članarina iznosi 2500 dinara i služi nam isključivo za delimično pokrivanje troškova štampe i distribucije časopisa i sertifikata o ostvarenim bodovima za KME.
Učlanjenjem u naše udruženje možete ostvariti i popust na kotizaciju za Simpozijume u organizaciji Udruženja privatnih doktora stomatologije Srbije, kao i besplatne pravne savete.
Udruženje će, kao i do sada, preko svojih predstavnika u Skupštini i drugim organima Stomatološke komore Srbije štititi interese privatnih doktora stomatologije.
Sa željom da će se naša saradnja uspešno nastaviti, srdačno vas pozdravljam,
Dr Zoran Varga, predsednik Udruženja privatnih doktora stomatologije Srbije