Simpozijum 17. i 18. decembar 2016

Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije poziva Vas na Simpozijume

EDUKACIJOM DO USPEŠNE STOMATOLOŠKE PRAKSE I

i

EDUKACIJOM DO USPEŠNE STOMATOLOŠKE PRAKSE II

Beograd, subota i nedelja, 17. i 18. decembar 2016., Hotel M, Bulevar Oslobođenja 56a

Simpozijumi su akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije

Po 5 bodova za učešće na jednom, odnosno 10 bodova za učešće na oba simpozijuma

za doktore stomatologije, zubne tehničare i stomatološke sestre

Generalni sponzor: Colgate – Palmolive Adria

EDUKACIJOM DO USPEŠNE STOMATOLOŠKE PRAKSE I, 17. decembar 10-14h

Prijava učesnika od 9h

Lokalni anestetički rastvori u svakodnevnim indikacijama – Prof. dr Božidar Brković

Traumatska ekstrakcija zuba u dece, terapija i moguće komplikacije – Prof. dr Mirjana Ivanović

Biodentin gde, kada i kako? – Dr. sci Tatjana Savić Stanković

Ortodontskim tretmanom do zdravog osmeha – Prof. dr Ljiljana Stojanović

EDUKACIJOM DO USPEŠNE STOMATOLOŠKE PRAKSE II, 18. decembar 10-14h

Prijava učesnika od 9h

Terapijske mogućnosti u zbrinjavanju nepravilnosti anteriornih zuba – Prof. dr Rade Živković

Endodontski bol: uzroci, prevencija i terapija – Doc. dr Jelena Krunić

Savremeni materijali za punjenje kanala korena –Dr Ivana Milanović

Terapijska rešenja u zbrinjavanju subtotalne krezubosti 1 – Doc. dr Aleksandra Milić Lemić

Terapijska rešenja u zbrinjavanju subtotalne krazubosti 2– Dr. sci Katarina Radović

Kotizacija: za učešće na jednom skupu je 1500 dinara 5 bodova

za učešće na oba skupa je 2500 dinara 10 bodova

Uplata se vrši na račun Udruženja privatnih doktora stomatologije Srbije na broj 285-2295090000008-09, svrha uplate je “KME”, a kao poziv na broj čitko upišite broj licence.

REZERVACIJA

Neophodno je rezervisati učešće na ovom skupu, jer je broj mesta ograničen. Prijave za učešće sa

obaveznim brojem licence možete izvršiti na telefon 063/286 729, 063/721 77 46 ili na

e-mail: mirjanabastajic@gmail.com

POTVRDA O UČEŠĆU

Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici skupa sa plaćenom kotizacijom koji su se registrovali.

Molimo Vas da o ovom skupu obavestite i kolegei koleginice koji možda nisu dobili ovaj poziv.

Svi učesnici Simpozijuma uz materijal dobijaju časopis Stomatolog

Ostale informacije: 063/286 729, websajt www.comdent.info