Simpozijum B-795/15-II

DRAGE KOLEGINICE I KOLEGE,

UDRUŽENJE PRIVATNIH DOKTORA STOMATOLOGIJE SRBIJE

poziva Vas na simpozijum B-795/15-II:

NOVI TRENDOVI U SAVREMENOJ STOMATOLOGIJI”

BEOGRAD, 4. jun 2016. Hotel “M”, Bulevar Oslobođenja 56a

Akreditovano za doktore stomatologije sa 5 bodova

PROGRAM:

Registracija od 09:00 do 10:00 h; početak skupa u 10:00 h

1. PROF. DR BOŽIDAR BRKOVIĆ / Lokalni anestetički rastvori – siguran korak napred

2. ASS. DR IVANA MILANOVIĆ / Savremeni materijali za punjenje kanala korena – bioaktivne trikalcijum silikatne paste

3. PROF. DR BOŽIDAR BRKOVIĆ / Značaj i uspešnost beta – kalcijum fosfata i kalogena u regenerativnoj terapiji koštanog tkiva posle vađenja zuba

4. PROF. DR RADE ŽIVKOVIĆ / Otisak – put ka uspešnoj protetskoj terapiji

5. ASS. DR TATJANA SAVIĆ STANKOVIĆ / Dentinski zamenik nove generacije – biodentin

Kotizacija se 1800 dinara; uplaćuje se na račun br: 285-2295090000008-09

poziv na broj: 011

primalac: Udruženje

svrha uplate: KME

Pored svog imena, na uplatnici čitko napišite broj licence. Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici skupa sa plaćenom kotizacijom koji su se registrovali. Prijavljivanje za učešće na ovom skupu sa obaveznim brojem licence možete da izvršite na telefon: 063/ 286-729 ili na stomedukacija@gmail.com

Srdačno Vaš

Prof. dr Rade S. Živković

Rukovodilac programa