Stomatolog

Drage koleginice i kolege,

Na našu i vašu radost uspevamo da održimo konstantno izlaženje časopisa Stomatolog. Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije je jedina organizacija kojase bori za prava i boljitak stomatologije u Srbiji, već 27 godina u kontnuitetu.

Molimo bivše i buduće članove da nam pomognu i uplate članarinu Udruženju.

Na taj način će pomoći najviše sebi, a nama će masovnost i brojnost članstva dat mogućnost ozbiljnijih pregovora sa Vladom i Ministarstvom zdravlja.

Očekujemo da u ovoj godini dobijemo akreditaciju od Zdravstvenog saveta tako da bi svi naši članovi koji pročitaju časopis i odgovore na upitnik koji će dobit u časopisu, a odnosi se na objavljene stručne radove, dobili po jedan bod.

Znači, četri časopisa – četri boda godišnje, uz dva simpozijuma godišnje iz dva dela, koje Udruženje organizuje, a koji donose po deset bodova, rešiće vam problem skupljanja 24 boda godišnje. Članovi Udruženja će ostvarivati 30% popusta na kotizaciju za simpozijume.

I na kraju, na na sajtu Udruženja ćete moći da pratitee koliko ste bodova ostvarili u svakoj godini.

Očekujemo vašu pomoć! Hvala!

Glavni urednik časopisa Stomatolog

dr Zoran Varga