Dokumenta

KONTROLNA LISTA ZDRAVSTVENE INSPEKCIJE
Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja najavljuje redovnu kontrolu stomatoloških ordinacija u naredna dva meseca. Nadzor se sprovodi na osnovu Kontrolne liste. U Kontrolnoj listi Zdravstvene inspekcije došlo je do promena. Novi dokument možete preuzeti ovde, na osnovu njega proveriti svoje poslovanje i pripremiti se za kontrolu zdravstvene inspekcije.

Kontrolna lista- zdravstvena inspekcija

Pravilnik- Licenca

Pravilnik Obavljanje Zdravstvene delatnosti- Licenca

Poreski informator

Zakon o komorama zdravstvenih radnika

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva