O nama

Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije osnovano je 24.06.1987. po ugledu na iste evropske strukovne organizacije. Ovakav način organizovanja je uspešno položio ispite vremena koje je za nama.

Naš dosadašnji rad je bio usmeren na :

 • Zaštitu interesa stomatologa i pacijenata u okviru privatne prakse;
 • Informisanje o zakonskim promenama vezanim za rad privatne prakse;
 • Organizovanje stručnih sastanaka i permanentan rad na edukaciji stomatologa i tehničara kroz seminare, stručne sastanke i specijalističke kurseve;
 • Pružanje pravne pomoći stomatolozima i pacijentima;
 • Arbitražu u sporovima između pacijenata i stomatologa;
 • Uspešnu stručnu i poslovno-tehničku saradnju sa Stomatološkim fakultetom iz Beograda;
 • Saradnju sa Stomatološkim komorama susednih zemalja i drugih evropskih zemalja;
 • Članovi smo BASS-a (Balkanska asocijacija stomatologa);
 • Izdavanje stručnog časopisa »Stomatolog«, jednog od dva stručna časopisa iz oblasti stomatologije po klasifikaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju u Srbiji;
 • Pokušali smo i uspeli, da se aktivno uključimo u Program preventivne stomatološke zaštite u periodu 1995 – 2000. godine nudeći besplatne intervencije deci i omladini do 18 godina, što smo od 2003. godine unapredili kroz saradnju sa kompanijom Colgate i uključili program BSBF u osnovne škole širom Srbije. U tim nastojanjima podržalo nas je Ministarstvo za zdravlje i Ministarstvo za prosvetu i sport Republike Srbije;
 • Tokom ratnih dejstava 1999. godine organizovali smo humanitarni rad u vidu besplatnih stomatoloških intervencija;
 • Zajedno sa Društvom privatnih zubnih tehničata 2000. godine smo organizovali akciju besplatne popravke zuba deci do 12 godina i besplatne popravke protetskih radova penzionerima u okviru akcije:  “2000. godina-godina zaštite pacijenata«
 • Uspešno sarađujemo sa proizvodnim i trgovinskim firmama stomatološke opreme i potrošnog materijala; zaštitni znak Komore sa nalazi na proizvodima firme Colgate;
 • Prvi put u istoriji privatne prakse kod nas, sklopili smo ugovor sa nekim osiguravjućim društvom (u našem slučaju sa »Dunavom«) koji štiti od rizika posla i pacijenta i stomatologa;
 • Radili smo i radimo na popularizaciji legalnog rada i skretali pažnju na štetu po pacijente i državu od ilegalnog rada ( odnos broja legalnih i nelegalnih stomatoloških ordinacija je 1:1, što za državu godišnje predstavlja gubitak od oko 5 miliona evra po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa );

Naš glavni cilj je da podržimo naše članove u pružanju profesionalne oralne nege visokog kvaliteta svojim pacijentima, da podstičemo poboljšanje oralnog i opšteg zdravlja stanovništva, da promovišemo etiku i nauku.

Pozivamo sve kolege i koleginice koji još uvek nisu naši članovi, da se pridruže najbrojnijoj organizaciji privatne stomatološke prakse. Zašto? Postoje dobri razlozi.

 • Redovno informisanje članstva;
 • Stručno usavršavanje;
 • Pravna pomoć;
 • Solidarnost;
 • Marketinška podrška;
 • Mogućnosti za međusobne kontakte i saradnju među članovima;
 • Uticaj na zakonodavstvo;
 • Iznad svega saznanje da pripadate časnoj profesiji koja se samo organizovano može izboriti za status i ugled koji zaslužuje.

Članstvo u Udruženju privatnih doktora stomatologije Srbije je dobrovoljno. Godišnja članarina iznosi 2.500 dinara i važi godinu dana od dana uplate. Nakon isteka ovog roka dostavljamo Vam uplatnicu za produženje članstva. Ukoliko ne želite da produžite članstvo,dovoljno je da nas o tome obavestite ili prestanete da uplaćujete članarinu.

Članstvom u Udruženju svaki član dobija:

 • časopis “Stomatolog”
 • rešavanje testa i ostvarivanje bodova KME bez plaćanja kotizacije
 • 10% popusta na kotizaciju za Simpozijume u organizaciji Udruženja privatnih doktora stomatologije Srbije
 • pravne savete i pomoć
 • informisanje o zakonskim promenama i uputstvo za postupanje
 • mogućnost stručnog usavršavanja
 • informacije o stručnoj literaturi i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu
 • organizovan odlazak na kongrese, seminare, kurseve i predavanja
 • marketinške savete i podršku

Sve dodatne informacije o učlanjenju možete dobiti pozivom na tel. 063/7217 746 ili nam pišite na e-mail adrese:

[email protected]

[email protected]