Poseta stomatologu

Kako pronaći stomatologa

Kojeg stomatologa ćete odabrati i poveriti brigu o vašem oralnom zdravlju je vaša lična odluka. Sa stomatologom ćete razgovarati, od njega ćete učiti, kod stomatologa ćete se osećati prijatno i sigurno.

Možda će vam neki od ovih saveta pomoći da se odlučite:

 

Preporuka– Prijatelji, rođaci, susedi, kolege na poslu, vaš lekar, vaš farmaceut vam možda može pomoći svojom preporukom i iskustvom da se odlučite i odaberete svog stomatologa.

Uput– U slučaju da vam je potreban specijalista ili da menjate mesto boravka, najbolju preporuku će vam dati vaš stomatolog.

Spisak stomatoloških ordinacija– Različita udruženja stomatologa poseduju stomatološke imenike.

Dobra briga o oralnom zdravlju zahteva dobru saradnju između pacijenta, stomatologa i celog stomatološkog tima.

Može vam biti važna i lokacija ordinacije, radno vreme ordinacije, ukoliko imate decu da li i ona mogu biti pacijenti u istoj ordinaciji, kakvi su uslovi plaćanja stomatoloških usluga, koliko unapred je neophodno zakazati posetu, da li u slučaju hitnosti možete računati da ćete biti primljeni odmah, čak i van radnog vremena ordinacije.

Stomatološki tim

Svaki član stomatološkog tima ima važnu ulogu u dobrom funkcionisanju stomatološke ordinacije i stručnost i znanje za obavljanje svog posla.

Stomatolog

Stomatolog

 

Godine specijalizovanog učenja i prakse koje ima vaš stomatolog čine ga jedinim koji može pregledati vaše zube i usta i dijagnostikovati problem koji može ugroziti zdravlje vaših zuba i usta pa i stanje vašeg opšteg zdravlja.

Vaš stomatolog ima znanje i stručnost da pregledom dijagnostikuje stanje vašeg oralnog zdravlja, predloži i izvede neophodne stomatološke intervencije uz vašu saglasnost i konsultacije sa vama u okvirima okolnosti koje omogućavaju intervenciju, pomaže vam u razumevanju značaja oralnog zdravlja i njegovom očuvanju za ceo život, daje savete i preporuke o ponašanju nakon svake stomatološke intervencije.

Stomatološki asistent/sestra

Član tima koji vas priprema za pregled i intervenciju, steriliše instrumente, asistira vašem stomatologu tokom rada, omogućava suvo radno polje tokom procedure, često je obučen da vam snimi zub, uzme otisak.

Asistent recepcioner

Sve više ordinacija ima asistenta recepcionera koji je deo tima sa kojim najčešće imate prvi kontakt i od koga možete saznati sve opšte informacije o zakazivanju i plaćanju. Zadužen je za zakazivanje, čime je omogućeno da u stomatološkoj ordinaciji sve funkcioniše bez zastoja i gužve.

Poseta stomatologu

Redovne posete stomatologu su obavezni deo brige o oralnom zdravlju i onda kada ne primećujete znake oboljenja usta i zuba.

Samo stomatolog ima znanje i stručnost da proceni stanje vašeg oralnog zdravlja.

Vaš stomatolog i vi ste tim koji brine o vašem oralnom zdravlju.

Sva pitanja koja imate u vezi oralnog zdravlja postavite vašem stomatologu.

Razgovarajte sa vašim stomatologom.

Pregled

Pregled usta i zuba je veoma važan i može ga izvesti samo vaš stomatolog. Pregledom stomatolog utvrđuje da li postoji nešto u vašim ustima što može ugroziti vaše oralno i opšte zdravlje:

 • Početni karijes;
 • Znaci oboljenja desni i potpornih tkiva vaših zuba;
 • Stanje prethodno izvedenih intervencija kao što su plombe, lečeni korenski kanali, protetske nadoknade-krunice, mostovi, proteze;
 • Rani znaci karcinoma;
 • Pozicija vaših zuba, zagrižaj;
 • Znakove abrazije (trošenja) vaših zuba;
 • Funkcija vašeg viličnog (temporomandibularnog) zgloba;

Stomatološkim pregledom se mogu dijagnostikovati problem oralnog zdravlja u ranoj fazi, pre nego što ih vi vidite ili osetite, kada ih je mnogo lakše i mnogo jeftinije rešiti.

Osim vizuelnog pregleda vaših usta pregled može sadržati i pitanja o vašem opštem zdravlju i medicinskoj istoriji da bi stomatolog imao sve važne podatke o tome kako stomatološki tretman može uticati na vaše opšte stanje zdravlja i kako vaše zdravstveno stanje može uticati na uspeh stomatološkog tretmana.

Pregled može sadržati i pregled predela vrata i limfnih žlezda vrata kao i rendgen snimak vaših zuba i vilica.

Stomatolog će vam tokom pregleda reći šta je pregledom ustanovio, a u slučaju da ne kaže pitajte ga. Kao pacijent imate pravo da znate. Isto tako i stomatolog treba da zna sve informacije o vašem zdravstvenom stanju jer je to važno za efikasnost stomatoloških intervencija i za sprečavanje bilo kakvih komplikacija do kojih može doći tokom stomatološke intervencije.

Ne zaboravite da kažete vašem stomatologu:

 • Svaku promenu vašeg zdravstvenog statusa, npr. dijagnostikovani dijabetes;
 • Svaki novi lek koji ste počeli u međuvremenu da uzimate;
 • Ukoliko ste trudni;
 • Ukoliko imate neku alergiju;
 • Svaku promenu koju ste vi uočili na vašim zubima-promenu boje zuba, klaćenje zuba, promenu pozicije zuba;
 • Svaku promenu na desnima koju ste uočili- krvarenje tokom pranja, promenu izgleda desni;
 • Osetljivost zuba na nadražaje-hladno, toplo, slatko;
 • Svaku promenu boje kože ili sluzokože;
 • Ako ste pušač;
 • Ukoliko ste svesni škrgutanja zubima;
 • Ukoliko imate strah od odlaska stomatologu;

Svi saveti na ovim stranicama su opšte prirode i imaju informativni i edukativni karakter. Nijedna informacija na ovim stranicama ne može zameniti savete i profesionalnu negu koje ćete dobiti isključivo od vašeg stomatologa, koji ima znanje i stručnost da dijagnostikuje i sanira probleme vazane za vaše oralno zdravlje.