Stomatološke procedure

Photo by Peter Kasprzyk on Unsplash

Najbolji zub je vaš prirodni zub i zbog toga će stomatolog učiniti sve, primenjujući različite moderne stomatološke procedure, da sačuva vaše zube. Neke procedure su jednostavnije, a neke zahtevnije.

Ovim informacijama želimo da vam pomognemo da neke od tih procedura razumete.

Zubni ispun

Kada odete na pregled kod vašeg stomatologa on će, pored ostalog, proveriti da li imate karijes na nekom zubu i u kakvom su stanju vaši stari zubni ispuni (plombe). Uklanjanje karijesa ili uklanjanje nekog starog ispuna znači da će vam biti postavljen novi zubni ispun. Postoji nekoliko vrsta materijala za zubne ispune, neki od njih su amalgam, kompozit, glas-jonomer, a vaš stomatolog će vam, na osnovu svoje stručne procene, predložiti neki od tih materijala.

Lečenje korenskog kanala

Kada dođe do infekcije nerva u korenskom kanalu zuba stomatolog će uraditi proceduru tretmana korenskog kanala koja se sastoji od nekoliko postupaka: uklanjanje inficiranog nerva, obrada korenskog kanala radi uklanjanja infekcije iz kanala i punjenje korenskog kanala preparatima koji su tome namenjeni. Procedura može biti gotova u jednoj, dve ili više poseta stomatologu u zavisnosti od stepena inficiranosti korenskog kanala i tehnike koju stomatolog primenjuje.

Krunica

Pixabay Photo

Veštačkom krunicom se nadoknađuje izgled, oblik i funkcija oštećene krunice vašeg zuba bilo da je zub oštećen karijesom, polomljen, ukoliko ima veliku plombu ili je lečen korenski kanal. Krunice se izrađuju od različitih materijala pa će stomatolog u zavisnosti od zuba za koji se izrađuje krunica predložiti materijal. Krunice, u zavisnosti od materijala od kojeg su izrađene, mogu trajati čak i do 10 godina ako vodite računa o njima kao i o svojim zubima.

Mostovi i proteze

Photo by Daniel Frank on Unsplash

U slučajevima izgubljenog zuba ili više njih veoma je važno nadoknaditi ih protetskom nadoknadom što je pre moguće. Time će se sprečiti pomeranje preostalih zuba u prazan prostor i rekonstruisaće se u potpunosti funkcija žvakanja i estetika.

Vaš stomatolog će vam u zavisnosti od situacije u ustima predložiti nadokandu izgubljenih zuba mostom ili parcijalnom protezom ili kombinacijom i jednog i drugog.

U slučaju nedostatka svih zuba izrađuju se totalne proteze.

Nakon izrade protetske nadoknade od vašeg stomatologa ćete dobiti savete o održavanju protetske nadoknade kako bi nadoknada što duže trajala i obavljala svoju funkciju.

Postoji više tipova mostova i proteza. O tome razgovarajte sa vašim stomatologom.

Dentalni implantat

Photo by Peter Kasprzyk on Unsplash

Ukoliko vam nedostaje jedan ili više zuba ili svi zubi postoji nekoliko načina da se nedostatak nadoknadi. Umesto mostova, parcijalnih i totalnih proteza, vaš stomatolog vam može predložiti dentalni implantat.

Dentalni implantat je šraf izrađen od titanijuma koji se ugrađuje u kost vilice i nadoknađuje koren izgubljenog zuba. Služi kao potpora nadoknadi kruničnog dela zuba.

Nakon pažljive analize svih uslova u vašim ustima i vašeg opšteg zdravstvenog statusa, vaš stomatolog će vam predložiti proceduru ugradnje implantata i detaljno vas upoznati sa svim fazama procedure. Besprekorna oralna higijena i redovne kontrole kod stomatologa su neophodne za uspešnost i trajnost dentalnog implantata.

Ortodontski tretman

Photo by Yingpis Kalayom on Unsplash

Nepravilan položaj zuba i vilica, koji nije samo estetski nego i funkcionalni problem, rešava se ortodontskim tretmanom. Fiksni ili mobilni ortodontski aparati imaju funkciju da blagim pritiskom u dužem vremenskom periodu pomeraju vaše zube i smeštaju ih u pravilan položaj.

Posledice nepravilnog zagrižaja mogu biti otežano žvakanje neke hrane, tenzija pojedinih mišića i bolovi. Nepravilno postavljene zube je teže čistiti pa su podložniji karijesu.

U zavisnosti od vrste nepravilnosti stomatolog specijalista ortodoncije će predložiti tretman.

Ortodontski tretmani su dugotrajni, a dužina tretmana zavisi od starosti pacijenta i težine nepravilnosti.

Tretman podrazumeva redovne posete ortodontu u dužem vremenskom periodu tokom kojih ortodont prilagođava ortodontski aparat fazama terapije.

Tokom nošenja ortodontskog aparata, osim poštovanja svih saveta ortodonta, neophodno je i posebno pažljivo održavanje higijene usta i zuba.

Svi saveti na ovim stranicama su opšte prirode i imaju informativni i edukativni karakter. Nijedna informacija na ovim stranicama ne može zameniti savete i profesionalnu negu koje ćete dobiti isključivo od vašeg stomatologa, koji ima znanje i stručnost da dijagnostikuje i sanira probleme vazane za vaše oralno zdravlje.