Vilični zglob

Photo by jesse orrico on Unsplash

Temporomandibularni zglob je zglob koji povezuje donju vilicu sa lobanjom i nalazi se sa obe strane glave tačno ispred ušiju. Ovaj zglob se zbog svojih rotirajućih pokreta, pokreta napred-nazad i u stranu smatra jednim od najkompleksnijih zglobova našeg tela. Zahvaljujući ovom zglobu i odgovarajućim mišićima i tetivama žvaćemo, gutamo, smejemo se, govorimo, zevamo.

Ukoliko imate hronične bolove u predelu vilice, uva, lica, glave, vrata, ramena ovi bolovi su možda posledica poremećaja u temporomandibularnom zglobu.

Simptomi poremećaja u temporomandibularnom zglobu su i otežano otvaranje i zatvaranje usta, pucketanje, škljocanje u zglobu prilikom žvakanja, zevanja ili otvaranja usta. Ukoliko imate bilo koji od ovih simptoma recite to svom lekaru i stomatologu.

Kombinacija više faktora uzrokuje poremćaj TM zgloba. To su povrede vilice, oboljenja zglobova kao što je artritis, loše navike kao što je škrgutanje zubima (bruksizam), grickanje noktiju, olovke, zatim protetske nadoknade koje nisu korektno urađene-neodgovarajući zagrižaj.

I stres se navodi kao mogući faktor ali još uvek nije jasno da li je stres uzrok ili posledica poremećaja u TM zglobu.

Napetost mišića glave i vrata može pogoršati simptome.

Mnogi pacijenti sa poremećajem u TM zglobu mogu sami sebi pomoći tako što će jesti mekanu hranu, sitniti hranu i izbegavati tvrdu, lepljivu hranu, truditi se da ne otvaraju usta jako čak i kod zevanja. Najvažnije je relaksirati mišiće vilice-gornji i donji zubi se tada ne dodiruju nego su blago rastavljeni, kao i usne, a jezik odmara na podu usta.

Kako će stomatolog pomoći?

Nakon detaljnog pregleda i rendgen snimka stomatolog će utvrditi uzrok poremećaja i predložiti plan terapije koji može sadržati vežbe za relaksaciju zgloba, lekove protiv bolova i noćni štitnik za zube (okluzalni splint) koji pomaže relaksaciji mišića i zgloba.

Svi saveti na ovim stranicama su opšte prirode i imaju informativni i edukativni karakter. Nijedna informacija na ovim stranicama ne može zameniti savete i profesionalnu negu koje ćete dobiti isključivo od vašeg stomatologa, koji ima znanje i stručnost da dijagnostikuje i sanira probleme vazane za vaše oralno zdravlje.